четвъртък, 17 април 2008 г.

Озонова дупка

ОЗОНОВА ДУПКА

Силно намаляване на концентрацията на озон в стратосферата над Антарктида през пролетните месеци (октомври - декември). През другите сезони съдържанието на озон се възстановява напълно или частично. Основна причина за образуване на озоновата дупка е хлорът от антропогенен произход (предимно от широкото използване на фреони в промишлеността и бита), който разрушава озона при специфичните метеорологични условия над Антарктида (студен полярен вихър през късната зима, който затваря въздуха над континента, стратосферни ледени облаци, дълга полярна нощ и богато на ултравиолетово лъчение пролетно слънце). Напоследък намаляване (но значително по-слабо) на стратосферния озон се наблюдава и над полярните райони в Северното полукълбо.


ОЗОНОСФЕРА , озонов слой

Слой от земната атмосфера, разположен на височина от 10 до 50 km. Характеризира се с повишена концентрация на озон (максимална на височина 20-25 km). Предпазва Земята от ултравиолетовата слънчева радиация. В последно време се установява силно намаляване на озона в озоносферата; над Антарктида се появяват т.нар. озонови дупки.
Непрекъснато разрастващата се над Антарктида озонова дупка - следствие от аерозолните производства и непрекъснато увеличаващото се количество въглероден двуокис в атмосферата. Непрекъсната промяна на концентрациите на газовете в атмосферата променя структурата й и води до изтъняването на озоновия слой. Появила се през осемдесетте години на нашия век, тази дупка заплашва живота на милиони хора, населяващи южното полукълбо. Ултравиолетовите лъчи, част от които трябва да бъдат спирани от озоновия слой, преминават безпрепятствено през атмосферата там, където той липсва и засипват земята. Озоновият слой би могъл да се възстанови, стига да му бъде оставено малко време, но хората засега не му го дават. Днес в света има над 500 млн. автомобили. Очаква се в недалечното бъдеще броят им да се увеличи няколко пъти, с което и употребата на петролни продукти. Затова светът около нас е препълнен с изгорели автомобилни газове, съдържащи много вредни за здравето на хората и животните съставки, някои от които силно токсични за нервната система. Заради парниковите газове промените в климата ще продължат да се задълбочават. Горите се изсичат навсякъде. Тропическите гори, които са основен носител на органическият живот на нашата планета и дават около 50% от кислорода на земята намаляват всяка секунда с 4 декара. А горите са най - големият и най - добрият пречиствател на водите. Още при падането на валежите значителна част от тях се задържа по короните на дърветата, а онази, част която достигне земната повърхност, се задържа от горската почвена покривка. Тя като гъба попива огромни количества вода. Затова горите представляват уникален резервоар за чисти води с подобрени питейно – вкусови
качества. Горските насаждения си остават и най-големия пречиствател на въздуха. При фотосинтезата дърветата поглъщат
огромни количества въглероден двуокис от въздуха и освобождават кислород. Те поглъщат от въздуха и други вредни газове - серни, азотни, хлорни и др. Задържат върху листата си големи количества пепел, прах, сажди и пр. Отделят фитонциди, които пречиства въздуха, убивайки болестотворните микроорганизми. Горите са и преграда за ветровете, с което намаляват изпарените на почвената влага, което осигурява повече влага на растенията. През летните месеци усилено изпаряват значително количество води, с което увеличават атмосферната влажност на въздуха. Горите насищат въздуха с отрицателни йони, които повлияват положително върху здравето на хората. В света има 434 действащи ядрени реактора. Безопасна доза на облъчване с радиация няма. Всяка доза, дори и минимална, причинява някакво увреждане в организма. Аварията в Чернобил е най-голямото нещастие, сполетяло човечеството от собствената му дейност. . Друга част от заплахата се крие в замърсяването вследствие безразборното ограбване на ресурсите на планетата. Ресурсите използват онези, които трупат богатства за себе си. Установена е връзка между промишленото и радиационното замърсяване и увеличението на злокачествените заболявания. Природата е добро. Природата е източник на ценности, които са иманентни на нашата (човешката) природа, т.е. без нея животът ни освен че е невъзможен, се обезценява. Трябва да си наложим промяна в ценностната система, да прекратим нашето скрито самоубийство.

Няма коментари: